نویسنده : سید فرهاد مدرسی ; ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳ بهمن ،۱۳٩٠

دانلود نرم افزارtess(در مجله برهان ریاضی آموزشش هست):

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده : سید فرهاد مدرسی ; ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳ بهمن ،۱۳٩٠

دانلود نرم افزارtess(در مجله برهان ریاضی آموزشش هست):

 

 

 

 

 

 

 

 

         دانلود